George engineering

George Engineering

Společnost George Engineering, a.s. je dodavatelem aplikací a prostředí pro skupinu produktů Dragon-Cloud.
O produktech se dozvíte více na www.dragon-cloud.cz.
Vývoj těchto aplikací byl podpořen dvěma projekty z fondů Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj):
  1. Dragon Runtime, projekt číslo 2.2 ITS02/183, zahájení realizace: 7/2010
  2. Dragon Cloud Store, projekt číslo 2.2 ITS03/442, zahájení realizace: 01/2012
  3. Nový projekt z fondů Evropské unie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost):
  4. Vývoj nového prostředí nad virtualizační platformou KVM jako součást rozvoje cloudového řešení, projekt číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002145

O společnosti

Společnost byla založená v roce 2001 za účelem vývoje a dovozu databázových systémů pro marketingové účely.
Společnost realizovala také řadu dalších obchodních činností v oblasti výpočetní techniky, konkrétně dodávky infrastruktury pro malé a střední podniky.
Společnost prováděla vlastní dovoz a financování těchto dodávek, a to včetně leasingového financování pro koncové spotřebitele.
Vedení společnosti se intenzivně zabývá prováděním průzkumů, přípravami a realizací projektů se zaměřením na vývoj prostředí pro Cloud Aplikace.
V současné době se společnost 100% zabývá vývojem aplikací.
Do holdingu společností patří dále společnosti Outsourcig Solution s.r.o. a Dragon Cloud Inc., USA

Kontakty

Technická podpora
Tel: +420 840 505 550
E-mail: podpora@outsourcing.cz
Máte jakýkoliv problém se službou Dragon Cloud?
Obraťte se na naši telefonickou podporu nebo na mailovou adresu podpora@outsourcing.cz
Podpora je pro Vás dostupná
24 hodin denně.
Sídlo společnosti:
George Engineering, a.s.,
Záhřebská 157/24,
120 00 Praha – Vinohrady.
Výpis z OR
Fakturační a kontaktní adresa:
Provozovna: George Engineering, a.s.,
Valchařská 36, 614 00 Brno,
tel: +420 533 038 001,
a-mail: info@geen.cz,
IČO: 264 24 860, DIČ: CZ26424860,
Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6977
Lidé:
Předseda představenstva:
Ing. Mojmír Stojan,
tel. +420 533 038 001,
e-mail: stojan.mojmir@geen.cz
Projektový manažer: Ing. Jiří Jakeš,
tel. +420 533 038 001,
e-mail:  jakes.jiri@geen.cz